INFORMACIÓ COVID-19

L'Ajuntament de Xerta, per decret d'alcaldia número 2020-0000102 de data 13/03/2020, ha constituït,  la Comissió de seguiment d’emergència de l’Ajuntament de Xerta, formada per:

- l’Alcalde-president, Il·lm. Sr. Roger Aviñó i Martí

- 1r tinent d’alcalde: Sr. Ruben Alegria i Maureso

- 2n tinent d’ alcalde: Sr. Jaume Lafarga i Falcó

- el regidor de Sanitat: Sr. Albert Bedós i Escuer

- la regidora d’Ensenyament : Sra. Rut Avinyó Papaseit

Les funcions d’aquesta comissió son redactar la proposta i actuació de totes aquelles actuacions que es considerin adequades en cars d’urgència per evitar i suprimir el risc epidemiològic existent.

Tot seguit trobareu informació relativa a diferents àmbits:

 

QÜESTIONS GENERALS

QUE ÉS EL CORONAVIRUS?

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutadania-que-es-coronavirus-A4.pdf

 

COM PREVENIR EL CORONAVIRUS?

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-ciutadania-mesures-prevencio-propagacio.pdf

 

PUC ESTAR AFECTAT?

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutadania-puc-estar-afectat-coronavirus-A4.pdf

 

COM FER EL SEGUIMENT DELS MEUS SIMPTOMES?

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/poster-stopcovid19cat.pdf

 

INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 

Amb la posada en marxa de la desescalada a la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre s’ha iniciat  la recuperació progressiva de l'activitat presencial als CAP del territori cosa que ha suposat un increment d’usuaris als centres.

La prioritat segueix sent oferir uns centres de salut segurs i és per aquesta raó que l’atenció s’ha de fer seguint aquells criteris que garanteixen que es faci amb seguretat.

Els ciutadans han de contactar  prèviament amb el seu centre i  que només anar presencialment als CAP si és realment necessari i els ho ha indicat un professional sanitari, hi ha algunes gestions que les poden solucionar telemàticament i si ha de ser presencialment els propis professionals els citaran en dia i hora.

Les recomanacions i mesures de seguretat que tenim establertes als centres d’atenció primària de tot el territori que detallem a continuació:

  • Cal recordar que és necessari arribar a l’hora de la visita indicada, no abans
  • Els acompanyants només es permeten en casos imprescindibles i en aquest cas, només un acompanyant.
  • L’aforament del centre és limitat
  • Ha de seguir les indicacions dels professionals del centre.
  • És obligatori l’ús de mascareta a tot el centre.
  • Cal rentar-se les mans sovint
  • Cal respectar la distància de seguretat (2 m).

Els telèfon de contacte de l’EAP Tortosa Oest:   

  • CAP Baix Ebre: 977 50 26 38 de 8 a 20 hores                                                                    
  • CAP Xerta: 977 47 38 16 de 8 a 15 hores                                             
  • CAP Roquetes: 977 58 86 52 de 8 a 15 hores

Si necessiteu atenció domiciliària urgent heu de trucar al CAP Baix Ebre al telèfon 977 50 04 78 de 8 a 20 hores de dilluns a divendres

Si necessiteu atenció al centre o al domiciliària no urgent  utilitzeu les vies abans citades

En horari d’obertura dels CAPs si teniu alguna consulta o alguna demanda podeu trucar al centre i telefònicament el professional sanitari us donarà les indicacions més adients a cada situació, fora d’aquest horari heu d’utilitzar les vies recomanades al cartell com son:            

Als consultoris locals l’atenció serà programada al centre, sempre previ contacte amb els professionals. Es realitzarà atenció presencial programada al centre com a mínim un dia a la setmana segons les necessitats detectades per la població.

Per a més informació cliqueu AQUI

 

NOVETATS SOBRE EL DESCONFINAMENT, QUÈ ES POT FER A LA FASE 3

Cliqueu AQUI

 

REPRESA DE LA NORMALITAT

Cliqueu AQUÍ

 

MESURES AJUNTAMENT

Decret de l'alcaldia número 2020-0000102 de data 13/03/2020

Decret de l'alcaldia número 2020-0000106 de data 16/03/2020

Decret de l'alcaldia número 2020-0000107 de data 16/03/2020

Decret de l'alcaldia número 2020-0000130 de data 24/03/2020

Decret de l'alcaldia número 2020-0000132 de data 24/03/2020

 

INFORMACIÓ EN DIFERENTS ÀMBITS

 

INFORMACIÓ GENERAL

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#.XosRuf0zaUk

INFORMACIÓ ÀMBIT SALUT

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

INFORMACIÓ ÀMBIT LABORAL

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-laboral/

INFORMACIÓ ÀMBIT EMPRESES I PRIOFESSIONALS

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

INFORMACIÓ ÀMBIT ECONÒMIC

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-economic/

INFORMACIÓ ÀMBIT COMERÇ I CONSUM

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-de-consum/

INFORMACIÓ ÀMBIT HABITATGE

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-habitatge/

INFORMACIÓ ÀMBIT DE MOBILITAT

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-de-mobilitat/

INFORMACIÓ ÀMBIT EDUCATIU

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/mesures-en-lambit-educatiu/

INFORMACIÓ ÀMBIT UNIVERSITARI

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-universitari/

INFORMACIÓ ÀMBIT DE COMUNICACIÓ I CULTURA

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-cultural/

INFORMACIÓ ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-dels-serveis-socials/

AMBIT ESPORT I LLEURE

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/esport-i-lleure/

INFORMACIÓ ÀMBIT JUDICIAL

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ambit-judicial/

 

AJUDES ECONÒMIQUES

Prestació d'Ingrés mínim vital

Clicant AQUÍ podeu accedir al tràmit

 

Finestra Única Empresarial (FUE)

La FUE proporciona un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’estat per fer front a la situació d’excepcionalitat provocada per la declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19. Més informació:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19

 

AJUTS I PRESTACIONS PER EMPRESES I AUTÒNOMS

Pla de mesures urgents i ajuts directes per a la reactivació socioeconòmica de Catalunya en l’àmbit del treball i de l’ocupació

Empreses - mesures de suport pel manteniment de l’ocupació

Autònoms - Mesures de suport

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/

https://baixebreavant.cat/mesures-covid-19/

https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb

 

NORMATIVA AUTONÓMICA

 

NORMATIVA ESTATAL

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües