MATRÍCULA CURS 2022-23

TERMINI

La sol·licitud de matrícula a l’escola bressol municipal “Criassó”, per al curs escolar 2022-2023, es pot presentar del 29 de juliol al 7 d’agost de 2022.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ

Es pot presentar la documentació de dues maneres:

a) Presencialment: presentant la documentació a les oficines municipals de 10 a 14 h, de dilluns a divendres.

b) Telemàticament: presentant una instància genèrica a través de l’enllaç indicat a sota i adjuntar la documentació a presentar en format PDF (degudament emplenada i signada)

https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els documents s’han de presentar degudament emplenats i signats.

 

NOTA:

Per emplenar els formulari PDF, descarregueu-lo al vostre ordinador i després obriu-lo amb Adobe Acrobat.

Cliqueu a “eines” i després a “emplenar i signar”.

Feu un clic a sota del camp que correspongui, i ja podreu escriure.

El podeu signar amb signatura digital o be imprimir-lo, signar-lo amb signatura manuscrita, i finalment escanejar-lo en PDF.

 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües