Tràmits

Tramitació electrònica

Clicant en el següent enllaç podràs accedir a la seu electronica:

https://www.seu-e.cat/web/xerta

 

Validació de documents electrònics

Podeu verificar l’autenticitat dels documents electrònics emesos per l’Ajuntament, indicant el seu CVE en el següent enllaç: 

https://egovern.altanet.org/valida/

 

Models de documents per tramitació presencial

Instància genèrica (format MS Word) (format PDF)

Instància sol·licitud certificats padró (format MS Word) (format PDF)

Instància inscripció Cens Animals de Companyia (format MS Word)   (format PDF)

Instancia utilització espais i material municipal (format Word) (format PDF)

Comunicació prèvia d'obres (format MS Word) (format PDF)

Instància liquidació plusvàlua (format Word) (format PDF)

Instancia liquidació plusvàlua herencia (format Word) (format PDF)

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües