Tràmits

Tramitació electrònica

Clicant en el següent enllaç podràs accedir a la seu electronica:

https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits

 

 

Validació de documents electrònics

Podeu verificar l’autenticitat dels documents electrònics emesos per l’Ajuntament, indicant el seu CVE en el següent enllaç: 

https://egovern.altanet.org/valida/

 

Models de documents per tramitació presencial

Instància genèrica (format MS Word) (format PDF)

Instància inscripció Cens Animals de Companyia  (format PDF)

Instancia utilització espais i material municipal (format Word) (format PDF)

Comunicació prèvia d'obres (format MS Word

Instància liquidació plusvàlua (format Word

Instancia liquidació plusvàlua herencia (format Word

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües