• AJUNTAMENT DE XERTA

  Plaça Major, 13 - 43592 977473005 aj.xerta@xerta.cat
 • AJUNTAMENT DE XERTA

  Plaça Major, 13 - 43592 977473005 aj.xerta@xerta.cat
 • AJUNTAMENT DE XERTA

  Plaça Major, 13 - 43592 977473005 aj.xerta@xerta.cat
 • AJUNTAMENT DE XERTA

  Plaça Major, 13 - 43592 977473005 aj.xerta@xerta.cat
 • AJUNTAMENT DE XERTA

  Plaça Major, 13 - 43592 977473005 aj.xerta@xerta.cat
 • AJUNTAMENT DE XERTA

  Plaça Major, 13 - 43592 977473005 aj.xerta@xerta.cat
 • AJUNTAMENT DE XERTA

  Plaça Major, 13 - 43592 977473005 aj.xerta@xerta.cat
 • AJUNTAMENT DE XERTA

  Plaça Major, 13 - 43592 977473005 aj.xerta@xerta.cat
 • AJUNTAMENT DE XERTA

  Plaça Major, 13 - 43592 977473005 aj.xerta@xerta.cat
 • AJUNTAMENT DE XERTA

  Plaça Major, 13 - 43592 977473005 aj.xerta@xerta.cat
 • AJUNTAMENT DE XERTA

  Plaça Major, 13 - 43592 977473005 aj.xerta@xerta.cat

Darreres notícies

21/04/2021 Actualitat
El Ple ordinari de l'Ajuntament celebrat el passat 12 de febrer va aprovar la convocatòria i les bases d'una subvenció adreçada a totes les empreses, negocis, comerços i autònoms del municipi que van veure disminuïts els seus ingressos a ...
23/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Xerta del Programa de reactivació econòmica destinat a finançar les despeses realitzades pels municipis de la demarcació orientades a la dinamització econòmica local a partir de ...
23/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Xerta per a activitats culturals, esportives i educatives i altres despeses de funcionament i adaptació derivades de la crisi sanitària de la COVID 19 en aquests àmbits. Actuació ...
03/11/2020
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 d'octubre de 2020, ha acordat atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Xerta, del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2020, per dur a terme les següents actuacions: Concepte: ...
03/11/2020
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 d'octubre de 2020, atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Xerta, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per dur a terme les següents actuacions: Concepte: Despesa corrent Import subvenció ...
02/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Xerta una subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020, amb el següent detall: Actuació: Contractació dels serveis de control d'accés, ...
Subscriure a <span>Darreres</span> notícies
Menu

Menú principal

Llengües