Tràmits i participació ciutadana

Carta de serveis

Clicant en el següent enllaç podràs accedir a la seu electronica:

https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits

 

Queixes i suggeriments

Clicant AQUí podràs accedir al formulari de queixes, suggeriments i propostes.

 

Accés a la informació pública

Clicant AQUí podràs accedir al formulari d'accés a la informació pública.

Clicant AQUÍ podràs accedir a la informació sobre les sol·licituds presentades i les resolucions emeses.

 

Participació ciutadana

Clicant AQUÍ podràs accedir a la informació sobre participació ciutadana.

 

Validació de documents electrònics

Podeu verificar l’autenticitat dels documents electrònics emesos per l’Ajuntament, indicant el seu CVE en el següent enllaç: 

https://egovern.altanet.org/valida/

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües