Antoni Añon

El senyor Antoni Añon (1825-1919), de professió farmacèutic, va ser un il·lustre pròcer de la Renaixença. Era un polifacètic perquè dominava igualment literatura, poesia o música. De la seva obra i vida es desprèn que era tot un savi a l’estil de l’època i també un gran científic en botànica.  

Entre algunes de les seves obres, trobem de l’any 1910, la publicació de: “Dos documents comentats prou i de sobra interessants per a que siguen coneguts de tot xertolí”. Aquest llibret conté dos importants documents relacionats amb la història de Xerta. Un es tracta de la fundació de la parròquia de Xerta el 1325, quan es va separar de la parròquia del Castell de Paüls i l’altre, parla sobre els Reials Privilegis de les Aigües de Xerta, concedits per Pere III el Cerimoniós el 1383.  Aquesta petita recopilació recull una informació molt valuosa de la nostra història que el Sr. Añon va anar a buscar tan a l’arxiu Episcopal de Tortosa com a  l’arxiu Històric de Catalunya, a més de fer unes breus reflexions personals de cada document.
 
També va publicar molts articles a la premsa de l’època, entre els quals podem destacar una carta que va dirigir als vocals de la Junta Provincial de Tarragona en defensa de la potabilitat de les Aigües de Xerta, en contesta al que aquells senyors havien pronosticat.

 Pel que fa a la música, era molt entès. Sempre que Felip Pedrell visitava Tortosa anava a veure al farmacèutic i amic Añon a Xerta i, segons Pedrell, d’aquelles visites sortia amb idees noves i aconseguides inspiracions.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües