Servei municipal d'aigües

CONCESSIÓ DEL SERVEI

El Ple de l'Ajuntament de Xerta, en sessió duta a terme el 14 d'octubre de 2005, va aprovar la concessió del servei de subministrament d'aigua potable del municipi.

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/plec_de_condicions_economiques_sorea.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/reglament_daigua_2006.pdf

 

CONTACTE AMB L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA

Per a consultes, incidències i avaries us podeu posar en contacte amb AGBAR clicant en el següent enllaç:

https://www.agbarclients.cat/ca/

 

FONS DE SOLIDARITAT

El Ple de l'Ajuntament de Xerta, en sessió duta a terme l'1 de desembre de 2017, va aprovar la signatura d'un conveni amb Sorea, SAU per possibilitar l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable en situació econòmica precària, als ajuts del Fons de Solidaritat posat en marxa per Sorea, SAU al municipi de Xerta, sempre que es compleixin els requisits determinats per l’ Ajuntament de Xerta.

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/conveni_fons_de_solidaritat.pdf

 

QUALITAT DE L'AIGUA

El concessionari és directament responsable de la qualitat bacteriològica de l'aigua que distribueix. En aquest sentit, realitzarà les anàlisis necessàries per garantir la qualitat de l'aigua potable subministrada, amb la periodicitat i els mètodes que estableix la legislació tècnico-sanitària vigent i els fixats en cada moment per l'autoritat sanitària competent i ho comunicarà a la Corporació mitjanjant el procediment formal acordat entre ambdues parts:

Aquí podreu consultar les últimes analítiques realitzades:

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/2022_02_01_138592_xarxa_font_de_lestacio_v1.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/2022_03_17_140932_xarxa_font_de_lestacio_v1.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/2022_03_31_141543_diposit_capcalera_v1.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/2022_03_31_141544_diposit_provisional_v1.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/2022_05_25_144217_ajuntament_placa_major_v1.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/2022_05_25_144218_escola_bressol_aixeta_p_v1.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/2022_05_25_144219_diposit_capcalera_v1.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/2022_07_15_147611_xarxa_font_de_lestacio_v1.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/2022_08_10_149424_antiga_estacio_cir_avda_v1.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/2022_08_10_149425_casa_baiot_magatzem_bri_v1.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/23_01_17_font_de_l_estacio.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/23_04_24_font_de_l_estacio.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/23_05_24_ajuntament_aixeta_pica_l.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/23_05_24_diposit_capcalera.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/23_05_24_escola_bressol_aixeta.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/23_07_18_font_placa_major.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/23_08_21antiga_estacio_cir_avda.pdf

/sites/xerta/files/recursos/serveis-equipaments/Analitiques/23_08_21casa_baiot_magatzem_brigada.pdf

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües