Trinxeres del Barranc dels Fornets

L’Ajuntament de Xerta va recuperar la trinxera del barranc dels Fornets, en el projecte per posar en valor el seu patrimoni de la Guerra Civil i recuperar la memòria històrica. Compta amb la senyalització de l'espai i cartells informatius. Situades al costat de la Via Verda del Baix Ebre.

Les trinxeres del barranc dels Fornets formen un sistema tancat de fortificació que envolta un turonet situat al seu tram final, amb un disseny que està pensat per controlar i defensar aquest camí natural, que uneix l’Ebre amb les terres més altes de l’interior.

El complex presenta l’entrada pel nord-est (costat contrari al riu), en forma de corredor amb una llargada conservada de poc més de 4 metres i una amplada inferior a 1 metre.

La trinxera que ressegueix el perímetre del tossal, té una profunditat que oscil·la entre els 60 i els 150 cm, si bé en la major part dels trams presenta una alçada constant de 110 cm, essent la seva amplada de 60 a 70 cm.

Tenia fins a onze pous de tirador i buscava defensar el riu com a línia de front, quan el bàndol nacional va ocupar la riba dreta de l'Ebre. I fins fa poc no se sabia quin bàndol l’havia construït, i en realitzar l’excavació arqueològica es va descobrir que la van construir els voluntaris italians.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües