Càrrecs electes

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

 

REGIDORIES

  Roger Aviñó i Martí
Alcaldia, Personal, Governació, Patrimoni i Comunicació
Alcalde
ravinyo@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Currículum
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Exerceix el càrrec amb dedicació exclusiva del 100% de la jornada i percebent l'import de 27.500 euros bruts anuals. 

 

  Jaume Lafarga i Falcó

Espais i Serveis Municipals, Camins, Urbanisme i Obres públiques.
Segon Tinent d’Alcalde
jlafarga@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Currículum
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclòs dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 50 euros bruts/sessió. Cada regidor només podrà percebre l'import corresponent a una sessió al mes.

 

  Rubén Alegria i Maureso
Hisenda i gestió pressupostària, Promoció econòmica i Noves tecnologies
Primer Tinent d’Alcalde 
ralegria@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Currículum
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclòs dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 50 euros bruts/sessió. Cada regidor només podrà percebre l'import corresponent a una sessió al mes.

 

  Nuria Solé i Cabanes
Associacions i Participació ciutadana
nsole@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Currículum
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclosa dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 50 euros bruts/sessió. Cada regidor només podrà percebre l'import corresponent a una sessió al mes.

 

  Erica Brull i Pester

Serveis socials
mebrull@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Currículum
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclosa dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 50 euros bruts/sessió. Cada regidor només podrà percebre l'import corresponent a una sessió al mes.

 

  Cinta Ortega i Ferre

Turisme i Festes
cortegaf@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Currículum
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclosa dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 50 euros bruts/sessió. Cada regidor només podrà percebre l'import corresponent a una sessió al mes.

 

  Rut Avinyó i Papaseit
Ensenyament, Cultura i Joventut
ravinyop@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Currículum
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclosa dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 50 euros bruts/sessió. Cada regidor només podrà percebre l'import corresponent a una sessió al mes.

 

  Albert Bedós i Escuer
Sanitat, Agricultura i Medi Ambient
abedose@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Currículum
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclòs dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 50 euros bruts/sessió. Cada regidor només podrà percebre l'import corresponent a una sessió al mes.

 

  Samuel Campanero i Sala
Esports
scampanero@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Currículum
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclòs dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 50 euros bruts/sessió. Cada regidor només podrà percebre l'import corresponent a una sessió al mes.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües