Càrrecs electes

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

 

REGIDORIES

  Roger Aviñó i Martí
Alcaldia, Personal, Governació, Patrimoni i Urbanisme

Alcalde
ravinyo@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Currículum
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Exerceix el càrrec amb dedicació exclusiva del 100% de la jornada i percebent l'import de 29.174, 16 euros bruts anuals. 

 

  Jaume Lafarga i Falcó

Espais, Serveis Municipals i Camins.
Primer Tinent d’Alcalde
jlafarga@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclòs dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 100 euros bruts/sessió. Cada regidor només podrà percebre l'import corresponent a una sessió al mes.

 

  Erica Brull i Pester

Serveis socials i Sanitat

Segona Tinent d'Alcalde

mebrull@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclosa dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 100 euros bruts/sessió. 

 

  Rubén Alegria i Maureso
Hisenda, Gestió pressupostària i Cultura
Tercer Tinent d’Alcalde 
ralegria@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclòs dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 100 euros bruts/sessió. 

 

  Ariadna Cobos i Alcoverro

Esports, Comunicació i Promoció econòmica

acobos@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclòs dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 100 euros bruts/sessió. 

 

  Sílvia Estorach i Matamoros

Ensenyament i Joventut

sestorach@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclòs dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 100 euros bruts/sessió. 

 

  Jordi Costea i Balagué

Medi ambient, Agricultura, Noves tecnologies i Obres públiques

jcostea@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclòs dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 100 euros bruts/sessió. 

 

  Cinta Ortega i Ferre

Turisme i Gent Gran
cortegaf@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclosa dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 100 euros bruts/sessió. 

 

  Carlos Sabaté i Bedós

Festes, Participació ciutadana, Igualtat i Associacions

csabate@xerta.cat

Partit polític: Més per Xerta - Acord municipal
Declaració de béns i activitats
Retribucions: Inclosa dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens (ordinaris o extraordinaris): 100 euros bruts/sessió. 

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües