Escola Bressol Criassó

L’Escola Bressol municipal de Xerta està ubicada al C/Portal núm.8, just al costat de l’Escola de Xerta. Actualment donem servei a les modernes i acollidores instal·lacions que es van inaugurar durant el curs 2014-2015.


La porta d’entrada de la nostra escola bressol
 

L'equip educatiu de la nostra escola bressol està format per una persona amb la titulació  de Magisteri d’Educació Infantil i per dues persones amb la titulació del Cicle Formatiu Tècnic Superior d’Educació Infantil. D’acord amb el nostre Projecte Educatiu de Centre, pretenem educar els xiquets i xiquetes acompanyant-los molt amorosament i amb un gran respecte, perquè entenem que la primera infància és l’etapa vital més important en la vida d’un ésser humà. Mirem l’infant com un ésser social actiu i creatiu, amb un grandíssim potencial cognitiu i afectiu, preparat per anar descobrint les seues pròpies possibilitats psíquiques, afectives i socials amb l’ajut i l’acompanyament respectuós i amorós dels adults que l’envolten, i també d’altres infants. En cap cas els considerem receptors passius d’educació i protecció, sinó com a éssers competents que poden aprendre pel seu compte.

La tasca educativa que realitzem des de l’escola bressol es fonamenta en el respecte pel  procés de desenvolupament de cada xiquet. El nostre paper principal en el decurs de les experiències que viuen els xiquets és  proporcionar material ric i apropiat per la seva etapa de desenvolupament, observar tot garantint una presència atenta i una escolta activa i oferir condicions de seguretat. La nostra funció facilitadora i orientadora es podria definir com la de “guiar des de darrere”, contraposada a “dirigir des de davant”. La tria d’una activitat que fa un infant no crea mai problemes; mai no cal ensenyar-li com hi ha de jugar. La persona adulta ha de crear-li l’ambient, posar els objectes al seu abast, però no li ha d’indicar què ha de fer-ne, perquè l’infant ja sap decidir tot sol segons els estímuls rebuts. Nosaltres vetllarem per mantenir viva l’activitat i la curiositat innata del grupintervenint, no interferint, en un atmosfera agradable i un clima de confiança.

Si en voleu  saber més, només cal que ens vingueu a visitar! Estarem encantats d’atendre-us personalment.

C/ Portal, 8 43592 Xerta

Telèfon: 658 96 34 24 (Escola Bressol Criassó) o 977 47 30 05 (Ajuntament de Xerta)

 

Els horaris i serveis que ofereix l’Escola Bressol Criassó són els següents (de dilluns a divendres):

  • Servei d’acollida matinal: de 8h30 a 9h00
  • Horari de matí: de 9h00 a 13h00
  • Servei de carmanyola: de 13h00 a 15h00
  • Horari de tarda: de 15h00 a 18h00

Les famílies porten de casa el dinar dels seus fills o filles. Després del dinar i dels hàbits d’higiene personal, els infants fan la migdiada per descansar i recuperar energies.

A l’Escola Bressol Criassó de Xerta tenim cura i acompanyem el desenvolupament integral de nens i nenes d’entre els 4 mesos i els 3 anys.

 

Els més menuts de tots (dels 4 mesos a l’any i mig) estan  en una aula independent, en un espai acollidor,  acompanyats  per una educadora del nostre equip que en tot moment vetlla pel seu benestar. Posem el material de joc a l’abast dels menuts en unes paneres que anomenem panera dels tresors: proporcionen als més petits molt bones estones de descoberta  i exploració.

 

 

A la nostra escola bressol donem moltíssima importància al moviment lliure i autònom dels xiquets, les conquestes psicomotrius les assoleixen amb els seus propis mitjans a mesura que es van sentint cada cop més forts i confiats. Això afecta molt positivament a la seua autoestima.

La resta, els mitjans i els grans (des de l’any i mig fins els 3 anys aproximadament), ocupen principalment dos espais diferenciats preparats amb material ric i divers al seu abast: dues aules connectades en què la criassó (així és com al poble de Xerta s’anomena a un grup d’infants) hi troba diversos espais on pot desplegar situacions de joc molt variades (espai de joc simbòlic, espai de psicomotricitat fina, espai de construccions, espai de la calma, etc.). Aquest grup més nombrós està acompanyat per dues educadores infantils que, en tot moment, també vetllaran pel benestar dels infants. En el grup de mitjans i grans donem molt protagonisme al joc de descoberta (o joc heurístic) i molt especialment al joc simbòlic.

Un asepcte clau en el desenvolupament integral de les capacitats que han d’assolir els infants en aquest primer cicle d’Educació Infantil és el material de joc que posem al seu l’abast:  en bona part es tracta de materials no estructurats, és a dir, materials que no tenen una finalitat concreta,  objectes que formen part del nostre entorn i que permeten a l’infant pensar lliurement i decidir el joc que desenvoluparà segons les seues pròpies necessitats i interessos.
 

Disfressar-se és una de les activitats preferides de la nostra criassó!!

Pintem amb guix, pintura, retoladors o ceres en paper de gran format, amb llibertat de moviment perquè la criassó es pugui expressar còmodament.i desenvolupar tota la seua creativitat.

Cadascun dels infants de l’Escola Bressol Criassó té un animalet identificador.

A més, l’escola bressol també disposa d’una sala de psicomotricitat per experimentar el gran plaer que el moviment els proporciona (córrer, saltar, reptar, enfilar-se, etc.).

Els infants posen a prova les seues capacitats psicomotrius en un entorn preparat per a tota mena de jocs dinàmics.

 

Els lavabos i piques que comparteixen les dues aules
 

A més, l’escola bressol també disposa d’una sala de psicomotricitat per experimentar el gran plaer que el moviment els proporciona (córrer, saltar, reptar, enfilar-se, etc.).

La sala de psicomotricitat ofereix als infants molts reptes psicomotrius per superar individualment o en equip. El moviment és per ells una necessitat bàsica i els provoca una gran sensació de plaer!!

Totes les aules tenen accés directe al nostre pati-jardí, un espai molt cuidat pensat per a que la nostra criassó pugui continuar desenvolupant també a l’exterior tot el seu potencial de joc.

Diferents moments de joc als diferent espais creats al nostre pati-jardí, estones molt divertides durant les quals es forgen vincles i complicitats.
 

“TAT, ja t’he trobat!”, el joc preferit de la criassó: amagar-se i ser trobat... El joc del TAT es produeix quan l’infant comença a a ser conscient del seu propi jo. Qualsevol racó és bo per amagar-se i experimentar l’emoció quan algú et busca!

Cada 15 dies, a la nostra escola bressol és dia de mercat, de mercat de veritat, amb productes frescos de temporada i productes a granel que ens proveeixen les mateixes famílies! El Mercat Criassó és un espai magnífic on els infants realitzen un joc simbòlic molt ric i poden adoptar rols molt diversos: compradors, venedors, cuiners, etc.

El Mercat Criassó és també un marc ideal per a l’experimentació sensoria (tastar, olorar, tocar, etc.)l i per a posar en pràctica tota mena de destreses pròpies de la psicomotricitat fina com, per exemple, desgranar pèsols, obrir les fulles de la carxofa, tallar un carabassó, pelar una mandarina, etc.!

Totes les aules tenen accés directe al nostre jardí, un espai amb una gran varietat d’elements naturals, cuidat i pensat per a que la nostra criassó pugui continuar desenvolupant també a l’exterior tot el seu potencial de joc. Al jardí els infants passen estones molt divertides durant les quals es forgen vincles i complicitats.

El nostre jardí és un espai on la nostra criassó troba material de joc molt divers i elements naturals molt estimulants.

També hi fan moltíssimesdescobertes naturals que els fascinen!

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües