Amics de l'ermita de Sant Martí

ASSOCIACIÓ AMICS DE L'ERMITA DE SANT MARTÍ

L’associació fou creada per impulsar la implicació de les persones que estiguin interessades en la construcció d’una ermita de culte a Sant Martí a la partida anomenada “Plà de Sant Martí” del terme municipal de Xerta, fet que representa la recuperació de la memòria històrica del municipi donat que ja va existir una antiga ermita en el mateix indret, que fou destruïda per les tropes napoleòniques durant la guerra del francès entre els anys 1808 i 1814.

La trajectòria històrica de l’ermita està profundament lligada a la trajectòria històrica de Xerta, i la seva recuperació permetrà recuperar documentació historiogràfica relativa a la gran riuada del 1787, que va suposar un fet transcendent en el culte a Sant Martí i en la història del terme de Xerta.

L’associació realitza les activitats següents:
gestió de la compra del terreny per ubicar l’ermita
gestió de la construcció de l’ermita
recaptar fons per a les finalitats anteriors
gestionar les futures activitats que es desenvolupin a l’ermita a través d’un futur patronat
foment de la recuperació de la memòria històrica de Xerta

 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües