Centre Assistència Primària (CAP)

CAP Xerta
Adreça: Av. de Martí Martí, s/n
Telèfon: 977 47 38 16
Fax: 977 47 38 17
Lloc web: http://www.icsebre.cat/webg/index.php?page=xerta

Horari assistencial
dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8 a 15 h
Dimecres de 14 a 21 h
Un divendres al mes 14 a 21 h
Atenció continuada al centre: dissabtes, diumenges i festius de 8 a 21 h

Professionals
Susana Nadela, metgessa  
Lluïsa Queralt, infermera

Personal d’atenció a l’usuari i de suport
Ripoll Castelló, Pilar, Auxiliar Administrativa

Cartera de serveis
Atenció a l’usuari
Atenció i cures d'infermeria
Medicina familiar i comunitària


Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües