Noticies

03/08/2021
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 23 de març de 2021, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2021, per dur a terme les següents actuacions: Arranjament carrers Santa Teresa i Abadia Pressupost: 183.723,52 €...
16/06/2021
Us informem que l'empresa Actiesport, amb la col·laboració de l’Ajuntament organitzarà durant els mesos d’estiu, CURSETS DE NATACIÓ I D’AQUAGYM PER ADULTS . Aquesta activitat es durà a terme de la següent manera: PRIMER TORN: del 5 al 30 de juliol (4 setmanes) SEGON TORN: del 2 al 27 d’agost (4...
16/06/2021
Us informem que tal i com es va recuperar fa dos anys, Actiesport, en col·laboració amb l’Ajuntament organitzarà durant els mesos d’estiu, CURSETS DE NATACIÓ INFANTIL . S’acceptaran xiquets en edat escolar, que enguany hagin cursat de P-3 a 6è. Aquesta activitat es durà a terme de la següent manera...
08/06/2021
Des del consell comarcal estem organitzant dos formacions telemàtiques de durada breu per difondre i facilitar l’ús de l’administració electrònica, adreçada a ciutadans, empreses i entitats, per així entre tots facilitar-vos els coneixements necessaris per tenir una relació amb el vostre Ajuntament...
08/06/2021
Des del consell comarcal estem organitzant dos formacions telemàtiques de durada breu per difondre i facilitar l’ús de l’administració electrònica, adreçada a ciutadans, empreses i entitats, per així entre tots facilitar-vos els coneixements necessaris per tenir una relació amb el vostre Ajuntament...
08/06/2021
Des del consell comarcal estem organitzant dos formacions telemàtiques de durada breu per difondre i facilitar l’ús de l’administració electrònica, adreçada a ciutadans, empreses i entitats, per així entre tots facilitar-vos els coneixements necessaris per tenir una relació amb el vostre Ajuntament...
02/06/2021
La Diptuació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Xerta per import de 50.000 euros de la Convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, per a la reparació de diverses...
17/05/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Xerta, una subvenció per import de 14.349 €, del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020.
21/04/2021 Actualitat
El Ple ordinari de l'Ajuntament celebrat el passat 12 de febrer va aprovar la convocatòria i les bases d'una subvenció adreçada a totes les empreses, negocis, comerços i autònoms del municipi que van veure disminuïts els seus ingressos a conseqüència de les restriccions provocades per la COVID-19...
23/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Xerta del Programa de reactivació econòmica destinat a finançar les despeses realitzades pels municipis de la demarcació orientades a la dinamització econòmica local a partir de la situació excepcional generada per la crisi...

Pàgines

Menu

Menú principal

Llengües