Noticies

08/06/2021
Des del consell comarcal estem organitzant dos formacions telemàtiques de durada breu per difondre i facilitar l’ús de l’administració electrònica, adreçada a ciutadans, empreses i entitats, per així entre tots facilitar-vos els coneixements necessaris per tenir una relació amb el vostre Ajuntament...
08/06/2021
Des del consell comarcal estem organitzant dos formacions telemàtiques de durada breu per difondre i facilitar l’ús de l’administració electrònica, adreçada a ciutadans, empreses i entitats, per així entre tots facilitar-vos els coneixements necessaris per tenir una relació amb el vostre Ajuntament...
02/06/2021
La Diptuació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Xerta per import de 50.000 euros de la Convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, per a la reparació de diverses...
17/05/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Xerta, una subvenció per import de 14.349 €, del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020.
21/04/2021 Actualitat
El Ple ordinari de l'Ajuntament celebrat el passat 12 de febrer va aprovar la convocatòria i les bases d'una subvenció adreçada a totes les empreses, negocis, comerços i autònoms del municipi que van veure disminuïts els seus ingressos a conseqüència de les restriccions provocades per la COVID-19...
23/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Xerta del Programa de reactivació econòmica destinat a finançar les despeses realitzades pels municipis de la demarcació orientades a la dinamització econòmica local a partir de la situació excepcional generada per la crisi...
23/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Xerta per a activitats culturals, esportives i educatives i altres despeses de funcionament i adaptació derivades de la crisi sanitària de la COVID 19 en aquests àmbits. Actuació: Agenda cultural 2020 Import concedit: 10.000 €
03/11/2020
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 d'octubre de 2020, ha acordat atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Xerta, del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2020, per dur a terme les següents actuacions: Concepte: Despesa corrent Import subvenció: 64.000,00 euros...
03/11/2020
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 d'octubre de 2020, atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Xerta, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per dur a terme les següents actuacions: Concepte: Despesa corrent Import subvenció: 64.000,00 euros Concepte: Arranjament del Camí...
02/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Xerta una subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020, amb el següent detall: Actuació: Contractació dels serveis de control d'accés, aforament i mesures de seguretat a les piscines...

Pàgines

Menu

Menú principal

Llengües