Noticies

08/05/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 18 d’octubre de 2022, va acordar concedir a l’Ajuntament de Xerta, una subvenció de la convocatòria per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022 amb el següent...
21/04/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 13 de desembre de 2022, ha concedit una subvenció de la convocatòria de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022, amb el següent detall: Concepte: C1) Manteniment...
21/04/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 4 d'octubre de 2022, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, per la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2022 , per dur a terme les següents actuacions: Concepte: Línia 4 - Residus 4.3. Recollida selectiva...
22/03/2023
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, de data 24 de febrer de 2023, ha aprovat inicialment el Projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d'Aldover i Xerta redactat per Albert Casajuana i Palet (DOPEC SL), i amb un pressupost de contracte sense IVA vde 2.880.917,02 €. Se sotmet...
13/01/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 26 de juliol de 2022, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, per per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2022, per dur a terme les següents actuacions: Concepte:...
13/01/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 20 de setembre de de 2022, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, del programa de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022, per dur a terme les següents actuacions: Línia 1...
08/11/2022
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 14 de desembre de 2021, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, per la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021 , per dur a terme les següents actuacions: Actuació: LINIA 2 PAESC: Instal·lació fotovoltaica...
07/09/2022
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 22 de febrer de 2022, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2022, per dur a terme les següents actuacions: Arranjament carrer Sant Martí i ampliació carrer Reiget Pressupost: 190...
31/08/2022
L'Ajuntament organitza un concurs de fotografia per tal de disposar d’un fons fotogràfic dels llocs i espais d’interès cultural, turístic i patrimonial de Xerta per la seva explotació, no lucrativa i dirigida a la realització d'accions i/o actuacions relacionades amb la promoció del municipi a...
26/07/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022, per dur a terme les següents actuacions: Data actuació Grup Espectacle Despesa Subvenció 12/11/...

Pàgines

Menu

Menú principal

Llengües