LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL BAR DEL CASAL

11/05/2022

LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL BAR DEL CASAL

Del 12 al 26 de maig s'obre el termini per la presentació d'ofertes de la licitació de la concessió de l'ús privatiu del domini públic municipal del local destinat a l'explotació de l'activitat de bar-cafeteria del Casal Municipal de Xerta.

Per consultar el plec de condicions podeu clicar en el següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=101087321&lawType=

Menu

Menú principal

Llengües