SUBVENCIÓ DIPUITACIÓ DE TARRAGONA

12/09/2023

SUBVENCIÓ DIPUITACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 20 de juny de 2023, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, del programa de subvencions per contractar personal de socorrisme a les platges i piscines municipals i per al manteniment dels desfibril·ladors municipals, convocatòria 2023, per dur a terme les següents actuacions:

Concepte: Línia 2 socorrisme piscines
Pressupost Elegible: 11.052,68 euros
% concedit: 75,99%
Import concedit: 8.398,60 euros

Concepte: Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals
Pressupost Elegible: 3.000,00 euros
% concedit: 75,99%
Import concedit: 2.279,61 euros

Menu

Menú principal

Llengües