SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

21/04/2023

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 4 d'octubre de 2022, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, per la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2022, per dur a terme les següents actuacions:

 

Concepte: Línia 4 - Residus 

4.3. Recollida selectiva residus (embuts reciclatge oli domèstic)
4.5. Comunicació ambiental (jornades cíviques)
4.8. Retirada amiant (Casa Baiot)

Pressupost Elegible: 13.796,90 euros
Despesa mínima a justificar: 11.111,11 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 10.000,00 euros

Concepte: Línia 2 - PAESC

2.1. Renovació enllumenat Casal fase 1
2.4. Instal·lació fotovoltaica fase 2

Pressupost Elegible: 38.382,50 euros
Despesa mínima a justificar: 37.733,84 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 33.960,45 euros

 

 

Menu

Menú principal

Llengües