SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

08/05/2023

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 18 d’octubre de 2022, va acordar concedir a l’Ajuntament de Xerta, una subvenció de la convocatòria per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022 amb el següent detall:

 

Concepte: Reparació de camins afectats pels aiguats nov'21

Pressupost de l’actuació: 80.041,74 euros

Pressupost Elegible: 79.825,77 euros 

% concedit: 90,00%

Import concedit: 71.843,19 euros

 

"Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona"

 

Menu

Menú principal

Llengües