SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

12/09/2023

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 20 de juny de 2023, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, per per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2023, per dur a terme les següents actuacions:

Concepte: Neofest, triatló i agenda cultural

Pressupost Elegible: 16.500,00 euros

% concedit: 88,92%

Import concedit: 14.671,01 euros

Menu

Menú principal

Llengües