SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

12/09/2023

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar, en data 20 de juny de 2023, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, del programa de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, convocatòria 2023, per dur a terme les següents actuacions:

 

Control sanitari de l’aigua de les piscines municipals

  • Analítiques de laboratori, d’acord amb la normativa vigent, per al control higienicosanitari de l’aigua dels vasos de les piscines.
  • Adquisició de productes químics per garantir la qualitat de l'aigua dels vasos.

 

Control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions

  • Contractació externa d’una empresa, registrada al Registre Oficial d’Establiments i Serveis de Plaguicides (ROESP), per fer actuacions de neteja i desinfecció d’aigua sanitària a les instal·lacions de titularitat municipal, per al control de la legionel·la.

 

Pressupost Elegible: 11.255,08 euros

% concedit: 88,85%

Import concedit: 10.000,00 euros

 

Menu

Menú principal

Llengües