SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

12/09/2023

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 20 de juny de 2023, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, del programa de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipials i la legionel·la a les instal·lacions municipals, convocatòria 2023, per dur a terme les següents actuacions:

Concepte: Aigua 2023

Pressupost Elegible: 11.255,08 euros
% concedit: 88,85%
Import concedit: 10.000,00 euros

Menu

Menú principal

Llengües