SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

28/02/2024

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 19 de setembre de 2023, concedir una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Xerta, per dur a terme les següents actuacions:

Concepte: Renovació serveis segon tram C. St. Martí i clavegueram i pluvials Pl. Major
Pressupost Elegible: 114.127,89 euros
% concedit: 79,74%
Import concedit: 91.000,00 euros

Menu

Menú principal

Llengües