SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

13/06/2024

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 11 d'abril de 2023, va acordar concedir a l’Ajuntament de Xerta, una subvenció de la convocatòria per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023 amb el següent detall:

 

Concepte: Reparació de camins afectats pels aiguats nov'22

Pressupost de l’actuació: 90.739,33 euros

Pressupost Elegible: 90.739,33 euros 

% concedit: 88,16%

Import concedit: 80.000,00 euros

Menu

Menú principal

Llengües