SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

03/11/2020

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 d'octubre de 2020, ha acordat atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Xerta, del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2020, per dur a terme les següents actuacions:

Concepte: Despesa corrent

Import subvenció: 64.000,00 euros

Concepte: Arranjament del Camí de la Barca

Import subvenció: 65.280,34 euros

Menu

Menú principal

Llengües