Noticies

18/03/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Xerta, una subvenció per import d' 11.577,00 € del programa específic per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI), anualitat 2018...
06/03/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, per interessos de préstecs, per import de 464,21 €
13/02/2019
La Junta de govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 4 de maig de 2018, ha cordat concedir, a l'Ajuntament de Xerta, una subvenció nominativa per import de 25.000 euros, per a les obres de millora de l'enllumenat de l'Av. Terres de l'Ebre.
12/12/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Xerta del Pla d’Acció Municipal (PAM) anualitat 2018 per dur a terme les següents actuacions: 11.000 € per al projecte de Millora de l'enllumenat públic a l'Avinguda Terres de l'Ebre 30.000 € per al projecte d'Ampliació d'un tram...
12/12/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, per import de 11.655,00 €, dins el programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal (curs 2017-18)
27/08/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Xerta, una subvenció per import d' 11.638,00 € del programa específic per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI). Aquest impoprt es...
16/08/2018
La Diputació de Tarragona (Medi Ambient) ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Xerta dins el programa de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany, per a la contractació del servei de socorrisme de les piscines municipals 2018, per import de 6.340,80 euros.
16/08/2018
La Diputació de Tarragona (Medi Ambient) ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Xerta, per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats, per import de 728,31 euros.
16/08/2018
La Diputació de Tarragona (Cultura) ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Xerta dins el programa d'activitats culturals, per a l'activitat dels correbous 2018, per import de 3.262,50 euros.
16/08/2018
La Diputació de Tarragona (Cultura) ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Xerta dins el programa per a inversions en equipaments municipals, per a la reforma de la biblioteca municipal, per import de 5.555,56 euros.

Pàgines

Menu

Menú principal

Formulari de cerca

Llengües