SUBVENCIONS PER A EMPRESES, NEGOCIS, COMERÇOS I AUTÒNOMS DEL MUNICIPI DE XERTA PER PAL·LIAR ELS EFECTES OCASIONATS PER LA COVID-19

21/04/2021 Actualitat

SUBVENCIONS PER A EMPRESES, NEGOCIS, COMERÇOS I AUTÒNOMS DEL MUNICIPI DE XERTA PER PAL·LIAR ELS EFECTES OCASIONATS PER LA COVID-19

El Ple ordinari de l'Ajuntament celebrat el passat 12 de febrer va aprovar la convocatòria i les bases d'una subvenció adreçada a totes les empreses, negocis, comerços i autònoms del municipi que van veure disminuïts els seus ingressos a conseqüència de les restriccions provocades per la COVID-19. 

El passat divendres dia 16 d'abril es van publicar al BOPT i des d'aquell moment es poden presentar les sol·licituds, omplint els models annexos a la convocatòria. 

Termini de presentació: Fins el 7 de maig

Import màxim: 300 euros

Conceptes subvencionables: lloguers, despeses EPI’s, taxes municipals, quotes d'autònoms, serveis professionals externs, adquisició de material fungible, primes d’assegurances i despeses de personal.

Podeu descarregar les bases i la convocatòria als següents enllaços:

Tauler electrònic d'edictes

Página web del BOPT

 

Menu

Menú principal

Llengües