Serveis Socials

TREBALLADORA SOCIAL
Elena Carot

Mail: ecarot@baixebre.cat
Tel: 977 473 816

Atenció al públic tots els divendres de 9 a 14 h. , al CAP de Xerta.

QUÈ SÓN?
Són el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social, orientats a l’assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social.

Els serveis socials bàsics són la porta d'entrada al sistema públic de serveis socials i són accessibles a tota la població. Els equips professionals que els presten i gestionen estan formats per persones diplomades en treball social i en educació social. Aquest col·lectiu de professionals informen, orienten, fan diagnòstics i valoracions, prescriuen prestacions, detecten situacions de risc per actuar de forma preventiva i realitzen projectes comunitaris per a la integració social de persones i col·lectius en risc.

Les persones que vulguin accedir al Sistema català de serveis socials s'han d'adreçar als serveis socials bàsics del districte, municipi o comarca on estiguin empadronades. Els equips multiprofessionals d'aquests centres ofereixen informació, orientació, i assessorament, i realitzen diagnòstics que permeten accedir a les diverses prestacions socials, tant dels serveis socials bàsics com dels serveis socials especialitzats.

QUI HI POT ACCEDIR?

Tots els ciutadans i ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea empadronats en un municipi de Catalunya tenen dret a accedir al Sistema públic de serveis socials. Les persones que no compleixen aquest requisit i que es troben en situació de necessitat personal bàsica també hi poden accedir, d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria d'estrangeria.

L'atenció social també és garantida per als menors d'edat, en virtut dels convenis internacionals dels drets dels infants signats per Espanya. La gestió dels serveis socials es basa en l'aplicació i el respecte pels drets i les llibertats fonamentals de la persona i l'Administració pública és l'encarregada de vetllar pel compliment d'aquesta directriu.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües