PREINSCRIPCIÓ CURS 2024-25

TERMINI

La sol·licitud de preinscripció d'educació infantil (0-3 anys), a l’escola bressol municipal “Criassó”, per al curs escolar 2024-2025, es pot presentar del 6 al 17 de maig de 2024.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ

Es pot presentar la documentació de dues maneres:

a) Presencialment: presentant la documentació a les oficines municipals de 10 a 14 h, de dilluns a divendres.

b) Telemàticament: presentant una instància genèrica a través de l’enllaç indicat a sota i adjuntant la documentació a presentar en format PDF.

https://actio.dipta.cat/catalegserveis/id/4305210007/servei/AT067_ATENC_00001?origen=seu

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  • Sol·licitud de preinscripció*  (descarrega't el formulari)
  • Fotocòpia de la targeta sanitària (TIS)
  • Fotocòpia del llibre de família/certificat de naixement
  • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del pare, mare, tutor o tutora que fa la gestió.

         *La sol·licitud s'ha de presentar degudament emplenada i signada.

 

NOTA:

Per emplenar el formulari PDF, descarregueu-lo al vostre ordinador i després obriu-lo amb Adobe Acrobat.

Cliqueu a “eines” i després a “emplenar i signar”.

Feu un clic a sota del camp que correspongui, i ja podreu escriure.

El podeu signar amb signatura digital o be imprimir-lo, signar-lo amb signatura manuscrita, i finalment escanejar-lo en PDF.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües