DOCUMENTACIÓ INICI CURS ESCOLAR

Abans de que l'infant comenci l'assistència al curs escolar, cal que presenti la següent documentació a l'escola bressol:

 

1. Comunicació d'alta de l'alumne a l'escola bressol  (descarrrega)

2. Comunicació de baixa de l'alumne a l'escola bressol  (descarrrega)

3. Autorització per al subministrament de medicació (ocasional)  (descarrrega)

4. Autorització fotos i videos  (descarrrega)

5. Autorització grup de whatsapp famílies  (descarrrega)

6. Carta de compromís educatiu  (descarrrega)

7. Autorització per a sortides  (descarrrega)

8. Autorització per a la recollida d'infants per part de menors (ocasional)  (descarrrega)

 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües