MATRÍCULA CURS 2023-24

TERMINI

La sol·licitud de matrícula a l’escola bressol municipal “Criassó”, per al curs escolar 2023-2024, es pot presentar del 12 al 23 de juny de 2023.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ

Es pot presentar la documentació de dues maneres:

a) Presencialment: presentant la documentació a les oficines municipals de 10 a 14 h, de dilluns a divendres.

b) Telemàticament: presentant una instància genèrica a través de l’enllaç indicat a sota i adjuntar la documentació a presentar en format PDF (degudament emplenada i signada)

https://actio.dipta.cat/catalegserveis/id/4305210007/servei/AT067_ATENC_00001?origen=seu

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els documents s’han de presentar degudament emplenats i signats.

 

NOTA:

Per emplenar els formulari PDF, descarregueu-lo al vostre ordinador i després obriu-lo amb Adobe Acrobat.

Cliqueu a “eines” i després a “emplenar i signar”.

Feu un clic a sota del camp que correspongui, i ja podreu escriure.

El podeu signar amb signatura digital o be imprimir-lo, signar-lo amb signatura manuscrita, i finalment escanejar-lo en PDF.

 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües