SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

21/04/2023

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 13 de desembre de 2022, ha concedit una subvenció de la convocatòria de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022, amb el següent detall:

 

Concepte: C1) Manteniment software segur servidor informàtic

Pressupost Elegible: 771,71 euros

% concedit: 90,00%

Import concedit: 694,54 euros

 

Concepte: C2) Instal·lació sistemes climatització i detecció i extinció incendis sala servidor informàtic

Pressupost Elegible: 2.153,52 euros

% concedit: 60,54%

Import concedit: 1.303,79 euros

 

Concepte: B2) Adequació del cablejat i la instal·lació elèctrica del punt TIC

Pressupost Elegible: 3.846,59 euros

% concedit: 68,44%

Import concedit: 2.632,71 euros

 

Menu

Menú principal

Llengües